Mi a sors és a szabad akarat?

  • által huszarne1974
  • 2017-03-06
  • Mi a sors és a szabad akarat? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

 

 

A Sorstól való elkülönülés

 d7a7491a4765901194f587e14278dbec

 

 

 

 

 

 

 

 Mi a Sors és a Szabad Akarat?

Ennek a koncepciónak a magyarázatához előbb meg kell értenünk, hogy mi a Sors:

A közkedvelt nyugati nézet az, hogy mi irányítjuk az életünket, és hogy minden, ami velünk történik, az a mi választásunk eredménye.

Másfelől közkedvelt keleti nézet, hogy minden dolog, ami velünk történik, az nincs az irányításunk alatt, hiszen nem vagyunk mások, mint bábok egy előre megrendezett tervben.

Jóllehet, ezen nézetek egyike sem teljesen helyes. A Spirituális tudomány szerint a válasz az, hogy a jelen korban életünk 65%-át a sors és 35%-át a szabad akaratunk uralja.

De legyőzhetjük a 65%-os sors részt, ha a 35%-nyi szabad akaratunkat a megfelelő spirituális gyakorlat végzésére használjuk.

A Sors az, amikor élethelyzeteink felett nincs irányításunk.
A Szabad Akarat az a része az életünknek, amit mi irányítunk.

Egy példa a szabad akaratra: Tegyük fel, hogy van egy részeg ember, akinek van egy rosszul karbantartott autója. Úgy dönt, hogy egy meredek hegyoldalon, részegen lehajt és mindezt nagy sebességgel teszi. Ha egy helyen lefarolna az útról, le a hegyoldalon, az kinek a hibája lenne? Ez egy sors által okozott vagy pedig egy szabad akaratból elkövetett baleset lenne?

Nos, ez szabad akaratból történt, ugyanis dönthetett volna úgy, hogy nem iszik és vezet. Gondoskodhatott volna az autó jobb állapotáról és lassabban is hajthatott volna.

Egy példa egy sorsszerű eseményre: Vegyük egy másik sofőr esetét, aki józan. Óvatosan hajt és az autóját rendszeresen karbantartja. Ő is lehajt ugyanazon a hegyoldalon ügyelve mindenre, elővigyázatosan. Hirtelen az út egy része egy földcsuszamlás miatt leszakad, így balesetet szenved. Ebben az esetben a személynek semmilyen uralma sem volt a földcsuszamlás felett, így ez egy sorsszerű esemény.

A sors spirituális természetű és csak spirituális gyógymóddal hathatunk rá, méghozzá a spirituális gyakorlat által. A sors intenzitásától függően, a megfelelő szintű spirituális gyakorlatra van szükségünk ahhoz, hogy túlhaladjunk a sorsunkon. A következő táblázat példákat mutat a különböző típusú sorsokra és arra, hogy milyen lépésekkel emelkedhetünk felül rajtuk:Megjegyzés:
Az intenzív spirituális gyakorlat mennyiség tekintetében naponta kb. 12-14 óra gyakorlást jelent. Minőség tekintetében pedig azt, hogy az illető személy minden napi tevékenységét úgy végzi, mintha Istennek tenne szolgálatot és mindezt azzal az erős vággyal és elsődleges céllal, hogy elérje Istent.

A közepes spirituális gyakorlat mennyiség tekintetében naponta kb. 4-5 óra gyakorlást jelent. Minőség tekintetében pedig azt, hogy az illető személy a napi tevékenységeinek nagy részét úgy végzi, mint Istennek felajánlott szolgálatot.

Rövid ismertető: A spirituális dimenzió akár 80%-ban befolyásolhatja az életünket. Általánosságban a múltbeli cselekedeteink – az előző életeinket is beleértve, jelenlegi életünk eseményeinek nagyjából 65%-át határozzák meg. Ezt nevezzük sorsnak. A sors különböző elemeken keresztül játszódik le, mind fizikai síkon, mind a spirituális birodalomban. A spirituális birodalomból a fő elemek, melyek befolyásolják az életünket: a szellemek és az elhunyt őseink szubtilis testei (kísértetei). A spirituális gyakorlatok hat alapelve szerint végzett spirituális gyakorlattal spirituális energiát gyűjtünk, mely segít felülkerekedni eme spirituális tényezők befolyásán.

Sors és az Adok-Kapok szabály (Karma)

Az életünkben valamennyi esemény sorsszerű, a születésünktől kezdve. Olyan családba születünk, amely kedvező ahhoz, hogy megéljük a sorsunkat, és amelyben minden egyes családtaggal jelentős mennyiségű adok-kapok elszámolni valónk van.

A Karma törvénye szerint minden pozitív tett „érdemet” hoz, míg minden negatív tett „érdemtelenséget” vagy bűnt. Ennek megfelelően aratjuk le cselekedeteink termését. Minden alkalommal, amikor valakivel jót teszünk, együtt jár azzal, hogy pozitívat kapunk vissza (valamilyen boldogság formájában), eltekintve egy egyszerű „Köszönöm szépen!”-től az illetőtől. Minden alkalommal, amikor ártunk, együtt jár azzal, hogy negatívat kapunk vissza, valamilyen bánat formájában. Ezt nem lehet eltörölni egy egyszerű „Bocsánat!”-tal!

A Karma törvénye csalhatatlan. Ez olyasmi, mint Newton harmadik mozgástörvénye, ami kimondja, hogy “Minden hatásra létezik egy vele egyenlő mértékű és ellentétes irányú visszahatás”.

Az életeinken keresztül vagy egy régi egyenleget rendezünk, vagy pedig egy újat hozunk létre. Ha az egyenleget nem tudjuk rendezni ebben az életben, akkor azt átvisszük a következőre. Az előző életekben létrehozott adok-kapok egyenlegeknek nem vagyunk a tudatában.

Mindemellett a kapcsolat szintje és az egyén neme változhat az egymást követő életek során. Így egy személy apja lehet az egyik életben ugyanannak az egyénnek, akinek a lányaként születhet meg a következőben.

A folytatásban néhány példát látunk arra, hogy hogyan jönnek létre az egyenlegek, és hogy hogyan kerülnek rendezésre valakinek a sorsaként. Ez segíthet megérteni, hogy hogyan törölheti el a sors hatásait a spirituális gyakorlat:

A Spirituális tudomány szerint családunk legtöbb tagja olyan személy, akivel pozitív vagy negatív egyenlegünk van előző életeinkből. Ennek oka, hogy a másik személy környezetében kell élnünk, hogy a megfelelő örömöt vagy bánatot megtapasztalhassuk.

Így láthatjuk, hogy a Spiritualitás hasznos lehet azok számára is, akiknek semmiféle spirituális indíttatásuk nincs, csak világi törekvéseik. Még ezek a világi kapcsolatok is, hogy gyümölcsözőek lehessenek, el kell, hogy legyenek választva a sorstól.
Kivel van adok-kapok számlánk, azaz karmánk?

Általában a legerősebb karmánk a családtagjainkkal és hozzánk közelálló személyekkel vannak.

Amennyiben szemrevételezzük az összes adok-kapok számláinkat az életünkben szereplő összes emberrel, akkor megláthatjuk, hogy kivel is van a legnagyobb elszámlálandónk. A következő táblázat áttekintést nyújt, hogy kivel milyen mértékben van karmánk.

Karma a kapcsolatainkban %
Házastárs 27
Szülő – gyermek 25
Testvér 9
Közeli jóbarátok 9
Romatikus kapcsolat 9
Kollégák 9
Rokonok 4
Ismeretségi kör (szomszéd, barát, társ) 4
Mások 4
Összesen 100.0

 

 

A spirituális kutatás kimutatta, hogy a legnagyobb karmánk életünk párjával van. A házastársunkat az előző életből, vagy életeinkből ismerjük s a mostani kapcsolatunknak pont az az oka, hogy annyi adok-kapok számlánk halmozódott fel. Ezzel szemben az emberek többsége abban a hitben él, hogy élettársukat maguk választják. Pedig ez nem igaz. A házasság 100%-ban sorsszerű, épp úgy, mint minden fontosabb kapcsolatunk, úgymint az Édesanyánkkal, Édesapánkkal és testvéreinkkel. Így a mondás, hogy „a szépség a szemlélő tekintetében van” nagyjából igaz is. Ami kívülről nézve szerelemnek tűnik, az a spiritualitás szemszögből vizsgálva csak az adok-kapok számla rendezése

Az összeillőséget befolyásoló tényezők

A spirituális kutatás során kiderítettük, hogy az alábbi összetevők játszanak szerepet a két ember összeillőségének a meghatározásánál. Ezeket az összetevőket két csoportra osztottuk annak megfelelően, hogy a párok aktív Istenkeresők vagy sem.

 

Az összeillőséget befolyásoló tényezők Istenkereső Átlagember
Fizikai 1
5%
5%
Pszichológiai
8%
8%
  Szeret – nem szeret
2%
2%
  Temperamentum, jellem 
2%
2%
  Személyiségi hibák
2%
2%
  Ego 2
2%
2%
Intellektuális
2%
2%
Spirituális
85%
85%
  Spirituális szintbéli különbség
5%
0%
  A spirituális gyakorlat Útja
10%
0%
  Az egyikük az egyéni spirituális gyakorlatokra fókuszál, míg a másik a társadalom hasznára végzett spirituális gyakorlatra.
8%
0%
  Áhítozás a spirituális fejlődésre
2%
0%
  Negatív energiák támadása
10%
5%
  Elhunyt ősök szellemei
10%
10%
  Sors és az adok-kapok egyenleg
30%
50%
  Egyéb (hely, régió)
10%
20%
Összesen
100%
100%
 

 

Lábjegyzet (lásd a fenti piros számokat a táblázatban):

1. A „fizikai” összetevő, nemcsak a pár/személyek fizikai megjelenésére vonatkozik, hanem egyéb fizikai tényezőkre is, amelyek a kompatibilitásra hatással lehetnek, úgymint a párt elválasztó távolság, betegségek, a szexuális indíttatás és beállítottság, stb.

2. Meglehet, az egó látszólag csak 2%-ban számít, mégis észben kell tartanunk, hogy sok egyéb különbség is valójában csak az egó különböző megjelenési formája.

A házasságok sikerességének vagy sikertelenségének okai a fenti táblázatból jól megállapíthatóak. Amint láthatjuk, a két ember közötti kompatibilitás elsődlegesen olyan összetevőkön alapszik, melyek túl vannak az öt érzékszerv-, az elme- és az intellektus felfogóképességén – ti. a spirituális összetevőkön, különösen a felek közötti adok-és-kapok egyenlegen fordul. A fizikai megjelenés és a pszichológiai szintű harmonizálás mindössze 13%-ban számít két ember összeillőségében.

Az adok-kapok egyenleg hatásmechanizmusa és miért cselekszünk néha úgy, ahogy?

1. Bevezetés

Amint azt a korábbi cikkünkben említettük, a sorsunk határozza meg életünk 65%-át Ez életünk azon része, mely felett nincs irányításunk. Mivel a körülöttünk lévő emberekkel nap mint nap létrehozunk adok-kapok egyenleget ennek hatására növeljük az egyenleg mennyiségét, melyet vagy ebben, vagy egy másik életidőnkben majd rendeznünk kell

A tudatos elménk számára ismeretlen, hogy sokszor – jóval többször, mint hinnénk – cselekszünk vagy gondolkodunk a tudatalatti elménkben mélyen gyökerező benyomások szerint. A sors és az adok-kapok egyenleg erősen befolyásolja döntéseinket. Ez tükröződik abban is, ahogyan az életünket éljük. Mi tehát az adok-kapok hatásmechanizmusa? Az alábbiakban egy példán keresztül mutatjuk be, mely segíthet megvilágítani, hogy miként befolyásolja a választásainkat az adok-kapok egyenleg, azaz a Karmánk.

Jóllehet, előbb meg kell ismerkednünk különböző aspektusokkal, melyek alapvetően szükségesek, hogy bármely döntést vagy cselekedetet kivitelezhessünk. Néhány ezen aspektusok közül ismeretlen a modern tudományok számára.

2. Egy emberi lény aspektusai, melyek szükségesek egy döntés kivitelezéséhez

Az alábbi diagram megjeleníti egy döntéshozásra készülő emberi lény aspektusait. Néhány ezen az aspektusok közül nem fizikai és nem látható szabad szemmel. A kör a személy szubtilis vagy kauzális testét ábrázolja, mely az elméből és intellektusból áll. Az elme alatt az érzéseinket, érzelmeinket és vágyainkat értjük, az intellektus alatt a döntéshozási és érvelési képességünket. Sem az elme, sem az intellektus nem látható.

Amint a fenti képről láthatja, az alábbi öt központ tárolja a különböző típusú emlékeket a tudatalatti elmében:

 

2.1. Beazonosító és értelmező központ

Ez a központ beazonosítja és értelmezi az inger típusát.

 

2.2. Adok-kapok egyenleg központ

Ez a központ tartja nyilván az összes típusú karmát, azaz adok-kapok egyenleget, amit másokkal halmoztunk fel és szintén ez a központ próbálja elrendezni azokat. Például, ha X úr megveri Y nőt, akkor Y nőnek az adok-kapok egyenleg központja emlékezni fog erre és megpróbálja rávenni őt, hogy verje meg X urat, amikor csak lehetősége adódik rá, vagy létrehoz egy alkalmat, amikor megfelelő szomorúságot/boldogtalanságot tud okozni X úrnak.

 

2.3. Ösztönök és vágyak központja

Ez az összes vágyunk és ösztöneink tárháza.

 

2.4. Szeret – Nem szeret központ

Ez a központ „szeret”, „nem szeret” jellegű impulzusokat küld a tudatos elmébe. (Pl. ide tartozik az előszeretet vagy ellenszenv érzése is.)

 

2.5. Temperamentum központ

Ez tartalmazza az egyén különféle személyiségjegyeit, melyek meghatározzák az illető temperamentumát.

3. Példa arra, ahogyan az adok-kapok központ kifejti hatását

Hogy megértsük, miként működnek a különböző központok az elmében, vegyünk például egy kutyát, aki a farkát csóválva megközelít a személyt.

Most tegyük fel, hogy az elme összes központja pozitív választ ad a kutya megjelenésének ingerére, viszont az adok-kapok egyenleg központ negatívan jelez. Mi történik ekkor?

 

Ebben az esetben a végső cselekedet negatív volna. Ennek oka, hogy az adok-kapok egyenleg központnak „vétó joga” van az összes többi központ felett és ezt 65%-ban érvényesíti is – az összes többi központhoz viszonyítva, melyek összesen 35%-kal bírnak. 

 

Ez az oka annak, hogy néha úgy reagáljuk le életünk során hozott buta döntésünket, hogy „Mégis, mit gondoltam?!” . 

 

Nos, a válasz az, hogy az adok-kapok központ gondolkodik Ön helyett és még a jó intellektuális képességük ellenére is, az emberek néha bajba kerülnek. 

 

Az életünk minden jelentősebb eseményei és döntései mögött – mint a házasság, súlyos balesetek, kisebb vagyon kicsalása tőlünk – az okok mind az adok-kapok (Karma) egyenleg központban keresendő.

Ezt a levezetést minden élethelyzetre alkalmazhatjuk. Ha visszatekintünk az életünkre, találkoztunk emberekkel, akik kedvesek voltak velünk, de olyanokkal is, akik rosszindulatúak minden látható ok nélkül. Ezen a példán keresztül megérthetjük, hogy miért is történik ez.

 

1. lépés: A személy felé egy kutya közelít és az impulzus eléri a személy szemét. Az inger a szemtől elér az agy vizuális központjába, ahonnan az impulzus eléri aztán a látás szubtilis érzékszervét.

2. lépés: A látás szubtilis érzékszervétől az impulzus tovább halad a tudatos elmébe. Ezen a szinten a személy csak annyit realizál, hogy valami közelít hozzá.

3. lépés: A tudatos elméből az impulzus a tudatalatti elmébe érve eléri a beazonosító és értelmező központot, mely a következőképpen azonosítja be és értelmezi az impulzust: Az objektum, ami közeledik, egy kutya. A kutya barátságosnak tűnik, mert csóválja a farkát.

A beazonosító és értelmező központból az impulzus eléri az adok-kapok egyenleg központot. Ha ott bármilyen egyenleg is van, az impulzus módosításra kerül, például, ha az a bizonyos kutya – vagy a szubtilis · test abban a kutyában – kellemetlenségeket okozott a személynek bármilyen módon, bármikor a múltban (ebben, vagy egy előző életben), az impulzus módosításra kerül olyan irányba, hogy valamilyen módon kellemetlenséget akarjunk okozni a kutyának.

Az adok-kapok egyenleg központból az impulzus az ösztönök és vágyak központjába jut, ahol aztán az módosul a személy vágyainak megfelelően, például, hogy vágyakozik arra, hogy játszhasson a kutyával.

Az ösztönök és vágyak központjából az impulzus a szeret – nem szeret központba megy. Az impulzustól függően az örömöt vagy fájdalmat okoz. A szeret és nem szeret központból az impulzus a temperamentum központba kerül, ahol a temperamentumnak megfelelően módosításra kerül.

A temperamentum központból az impulzus az intellektus központba jut. Az intellektus központ, az ott tárolt tudás alapján ismét módosítja az impulzust. Szintén megfontolja a többi központ hatásainak lehetséges következményeit más tényezőkkel vizsgálva – mint például a rendelkezésre álló időt, hogy játszunk-e a kutyával, stb.

 

Az intellektus központból felbukkanó impulzus természete attól függ, hogy mely központ képes azt a legnagyobb mértékben befolyásolni. Például, ha a „vágy, hogy játsszak a kutyával” a szeret – nem szeret központból erősebb, mint az, hogy „nincsen idő játszani a kutyával” az intellektus központból, akkor az intellektus központból az öt szubtilis motorikus szerv felé továbbított impulzus az lesz, hogy „játszani a kutyával”. Így tehát, az intellektus központból felbukkanó impulzus az összes központ összevetéséből származó eredmény-vektor.

Az öt szubtilis motorikus szervből az impulzus az agy különböző motorikus és hypotalmikus központjaiba, valamint a tudatos elmébe szállítódik. A személy ennek megfelelően reagál (válaszol, ill. cselekszik). Ebben az esetben, ha a személynek öröklött és megmagyarázhatatlan félelme van a kutyáktól, mely az elméjében egy incidens miatt egy korábbi életidőből mély benyomásként szerepel, akkor ő negatívan fog reagálni a kutyára és akár fel is kaphat egy követ a földről azért, hogy elkergesse vele a kutyát.


Forrás. 
www.spiritualresearchfoundation.org

Kategóriák: Egyéb

Hozzászólások lezárva.